Tin cậy

My Vodafone New Zealand

apps
32.7MB
Tải về
Tải về 3k - 5k
Phiên bản 4.13.2 3 tháng trước

Mô tả của My Vodafone New Zealand

My Vodafone for Vodafone New Zealand

It’s super easy to be in control of your mobile on the go with My Vodafone. Get your current balance, check out how much data, and how many TXTs & minutes you have left. You can even top up your Prepay or pay your bill.

Features include:
• View your current balance
• Check out how many TXTs, minutes and data you have left
• Top up your Prepay mobile or pay your bill
• Add, change or cancel your Prepay Add-Ons
• Check out your calling rates – even when roaming overseas!
• If you have a new SIM card, you can easily swap your SIM yourself without needing to call or visit a store. You can even use your camera to scan the SIM barcode

If you've never used My Vodafone before, you can now register within the App.

This is a free app, but please note standard data charges apply.
Vodafone của tôi cho Vodafone New Zealand

Đó là siêu dễ dàng để kiểm soát được điện thoại di động của bạn trên đi với Vodafone của tôi. Nhận số dư hiện tại của bạn, hãy kiểm tra dữ liệu có bao nhiêu, và bao nhiêu TXTs & phút bạn đã để lại. Bạn thậm chí có thể nạp trả trước hay trả hóa đơn của bạn.

Tính năng bao gồm:
• Xem số dư hiện tại của bạn
• Kiểm tra xem có bao nhiêu TXTs, phút và dữ liệu bạn đã để lại
• Top up Trả trước của bạn điện thoại di động hoặc thanh toán hóa đơn của bạn
• Thêm, thay đổi hoặc hủy bỏ trả trước của bạn Add-Ons
• Kiểm tra giá gọi của bạn - ngay cả khi roaming ở nước ngoài!
• Nếu bạn có một thẻ SIM mới, bạn có thể dễ dàng trao đổi SIM của bạn mình mà không cần phải gọi điện thoại hoặc ghé thăm một cửa hàng. Bạn thậm chí có thể sử dụng máy ảnh của bạn để quét mã vạch SIM

Nếu bạn chưa từng sử dụng Vodafone của tôi trước đây, bây giờ bạn có thể đăng ký trong App.

Đây là một ứng dụng miễn phí, nhưng xin lưu ý phí dữ liệu chuẩn được áp dụng.

My Vodafone for Vodafone New Zealand

It’s super easy to be in control of your mobile on the go with My Vodafone. Get your current balance, check out how much data, and how many TXTs & minutes you have left. You can even top up your Prepay or pay your bill.

Features include:
• View your current balance
• Check out how many TXTs, minutes and data you have left
• Top up your Prepay mobile or pay your bill
• Add, change or cancel your Prepay Add-Ons
• Check out your calling rates – even when roaming overseas!
• If you have a new SIM card, you can easily swap your SIM yourself without needing to call or visit a store. You can even use your camera to scan the SIM barcode

If you've never used My Vodafone before, you can now register within the App.

This is a free app, but please note standard data charges apply.

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho My Vodafone New Zealand

5
1
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0

Đánh giá My Vodafone New Zealand

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên My Vodafone New Zealand, hãy là người đầu tiên!

Cờ My Vodafone New Zealand

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng apps
Cửa hàng apps 2.71M 3541.79M

Thông tin APK về My Vodafone New Zealand

Phiên bản APK 4.13.2
Khả năng tương thích Android 4.1.x+ (Jelly Bean)
Lập trình viên Vodafone NZ Ltd


Tải về My Vodafone New Zealand APK
Tải về